Teenused

 • lahkunu transport (24h)
 • külmkamber
 • surnu riietamine
 • lugejad
 • muusika ( puhkpill, viiul, süntesaator)
 • leinasaal
 • kirstud ( hinnad alates 120€ )
 • urnid ( hinnad alates 35€ )
 • hauaplaadid ( hinnad alates 36€ )
 • pärjad, kimbud, kaanekaunistused
 • matuseautod
 • surnutransport
 • krematoorium ( tuhastamine alates 195€ )
 • kõik muu matuseks vajalik