Teenused

 • lahkunu transport üle Eesti (24h)
 • külmkamber
 • surnu riietamine
 • lugejad
 • muusika (puhkpill, viiul, süntesaator)
 • leinasaal
 • kirstud
 • urnid
 • hauaplaadid
 • pärjad, kimbud, kaanekaunistused
 • matuseautod
 • kandjad (4 meest)
 • haua kaevamine
 • surnu transport Võrus ja Võru maakonnas (24h)
 • krematoorium
 • kõik muu matuseks vajalik